Menu

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. číslom: 201414968

 

Vážený zákazník,

Naša spoločnosť si veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľmi veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní. Aby sme mohli spracovať Vašu objednávku, potrebujeme Vaše niektoré osobné údaje.

Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s: 

 • nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
 • zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

1. PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU

1) Prevádzkovateľom informačného systému je podnikateľ:

 • Obchodné meno: Orient House - Ing. Ervín Kerekeš
 • FO podnikateľ, sp. č.: ŽO - 99/02033/002/2HL, reg. č.: 1111/99, okresný úrad Banská Bystrica
 • Sídlo: Kynceľovská cesta 57/25, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika
 • IČO: 35493402
 • DIČ: 1029122215
 • IČ DPH: SK1029122215
 • email: objednavky@orienthouse.sk
 • mob.: +421 903 489 816
 • mob.: +421 911 121 441
 • mob.: +421 902 298 309
 • Číslo účtu/bank account: 2922873018/1100 Tatra banka
 • IBAN: SK0911000000002922873018
 • SWIFT: TATR SK BX

 

(ďalej len prevádzkovateľ)

 

2. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA A DĹŽKA ( DOBA ) SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

OBJEDNANIE TOVARU PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU ALEBO INÝM VHODNÝM SPÔSOBOM

ÚČEL SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie. Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej objednávky. Žiaľ bez Vašich osobných údajov nemôžeme odoslať Vašu objednávku a vybaviť Vašu požiadavku.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefónne číslo
 • druh tovaru

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

ÚČEL SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie. Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej objednávky. Žiaľ bez Vašich osobných údajov nemôžeme odoslať Vašu objednávku a vybaviť Vašu požiadavku.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefónne číslo
 • druh tovaru

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

VYSTAVENIE DAŇOVÉHO DOKLADU NA ZAPLATENIE KÚPNEJ CENY ZA OBJEDNANÝ TOVAR V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 222/2004 Z.z. O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

ÚČEL SPRACÚVANIA: 

 • Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
 • Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej objednávky. Žiaľ bez Vašich osobných údajov nemôžeme odoslať Vašu objednávku a vybaviť Vašu požiadavku.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • telefónne číslo
 • druh tovaru

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. C) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

DODANIE OBJEDNANÉHO TOVARU NA MIESTO URČENIA UVEDENÉ KUPUJÚCIM A JEHO ODOVZDANIE OPRÁVNENEJ OSOBE  

ÚČEL SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie. 
 • Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej objednávky. Žiaľ bez Vašich osobných údajov nemôžeme odoslať Vašu objednávku a vybaviť Vašu požiadavku.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefónne číslo
 • druh tovaru

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

EVIDENCIA OBJEDNÁVOK PRE RIEŠENIE PRÍPADNÝCH REKLAMÁCIÍ

ÚČEL SPRACÚVANIA: 

 • Vaše osobné údaje spracúvame výhradne pre účel úspešného odoslania Vašej objednávky na Vašu adresu a riešenie prípadnej reklamácie.
 • Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej objednávky a vyriešenia reklamácie. Žiaľ bez Vašich osobných údajov nemôžeme odoslať Vašu objednávku a vybaviť Vašu požiadavku na reklamáciu.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefónne číslo
 • druh tovaru
 • číslo účtu

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie reklamácie, maximálne 1 rok po uzavretí reklamačného konania.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA NA INTERNETOVEJ STRÁNKE 

ÚČEL SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje spracúvame výhradne pre účel Vašej registrácie na našej internetovej stránke.
 • Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej registrácie a následného prihlásenia sa do svojho používateľského účtu, vďaka čomu je Váš nákup jednoduchší.
 • Bez poskytnutie Vašich osobných údajov nemôžeme vybaviť Vašu registráciu, ale k nákupu na našich stránkach registrácia nie je potrebná!
 • Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefónne číslo
 • heslo na prihlásenie do svojo účtu

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje následne budú spracúvané až do vášho odvolania, teda do zrušenia účtu alebo 1 rok od jeho posledného použitia. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov. V prípade odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
 • Súhlas môžete odvolať napríklad na: e-mail: objednavky@orienthouse.sk alebo: Orient House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľovská cesta 57/25, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

INFORMÁCIE O NOVINKÁCH, AKCIÁCH, ZĽAVÁCH (NEWSLETTER) 

ÚČEL SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje spracúvame výhradne pre účel zasielania informácií o novinkách, akciách a zľavách.
 • Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na odoslanie newslettra.
 • Bez poskytnutie súhlasu so zaradením do newslettra Vám nebudeme posielať tieto informácie, ale informácie o novinkách, akciách a zľavách nájdete aj voľne na našej internetovej stránke v sekcii novinky.
 • Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefónne číslo

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje následne budú spracúvané až do vášho odvolania najviac po dobu 3 rokov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov. V prípade odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
 • Súhlas môžete odvolať napríklad na: e-mail: objednavky@orienthouse.sk alebo: Orient House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľovská cesta 57/25, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

VAŠE OTÁZKY

ÚČEL SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje spracúvame výhradne pre účel zaslania odpovede na Vašu otázku.
 • Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na zaslanie odpovede. Bez poskytnutie súhlasu Vás nemôžeme kontaktovať. 
 • Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané 1 mesiac od odoslania odpovede, aby sme si boli istí, že ste od nás dostali odpoveď, a v prípade, ak sa vyskytnú nejaké technické či iné problémy, aby sme vám mohli danú informáciu opäť odoslať. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov. V prípade odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu. 
 • Súhlas môžete odvolať napríklad na: e-mail: objednavky@orienthouse.sk alebo: Orient House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľovská cesta 57/25, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

KNIHA NÁVŠTEV NA INTERNETOVEJ STRÁNKE A KOMENTÁRE

ÚČEL SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje spracúvame výhradne pre účel uverejnenia komentára, Vašej recenzie na našej stránke.
 • Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na toto uverejnenie. Bez poskytnutie súhlasu s uverejnením nemôžeme Váš komentár, recenziu uverejniť. Pri uvedení Vášho mena stačí aj prezývka. 
 • Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • e-mail adresa

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje následne budú spracúvané až do vášho odvolania. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov a požadovať vymazanie Vašich údajov a vloženého príspevku, komentára. V prípade odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
 • Súhlas môžete odvolať napríklad na: e-mail: objednavky@orienthouse.sk  alebo: Orient House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľovská cesta 57/25, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

ÚČTOVNÍCTVO

ÚČEL SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia účtovníctva a plnenia si všetkých zákonných povinností s tým súvisiacich.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • telefónne číslo
 • druh tovaru
 • číslo účtu

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaša osobné údaje budú spracuvané po dobu 10 rokov, podľa požiadaviek zákona ( napr. zákon o účtovníctve )

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach) Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Orient House - Ing.Ervín Kerekeš je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností.

 

3. AKO NÁM MÔŽETE DAŤ SÚHLAS

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu alebo vyplnením vyhlásenia.

 

4. AKO MÔŽETE SVOJ SÚHLAS ODVOLAŤ

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

 • zaslaním oznámenia poštou na adresu: Orient House - Ing. Ervín Kerekeš, Kynceľovská cesta 57/25, 974 01 Kynceľová, SR

 

5. PRÍJEMCAMI OSOBNÝCH ÚDAJOV SÚ

1. kuriérska spoločnosť IN TIME s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31342621, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4376/B, konateľ: Mgr. Ján Ťurek

 • Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie Vašej objednávky
 • meno a priezvisko
 • dodacia adresa
 • telefón
 • email

2. kuriérska spoločnosť DPD - Direct Parcel Distribution s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, IČ DPH: SK2021648739, zapísaná v obchodnom registri okr. súdau BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

 • Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie Vašej objednávky
 • meno a priezvisko
 • dodacia adresa
 • telefón
 • email

3. zásielková služba Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Tel.: 0850 122 413

 • Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie Vašej objednávky
 • meno a priezvisko
 • dodacia adresa

4. kuriérska spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01, Bratislava, IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B

 • Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie Vašej objednávky
 • meno a priezvisko
 • dodacia adresa
 • telefón
 • email

5. služba cardpay Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55

 • údaje vkladáte priamo v zabezpečenom systéme Tatrabanky

6. administrácia (účtovníctvo ) Ing. VESTEG, s.r.o., Nám. SNP 2, 97401 Banská Bystrica, tel.: +421484124697

 • Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre splnenie našej zákonnej povinnosti ohĺadom účtovníctva
 • meno a priezvisko
 • fakturačná adresa
 • telefón
 • druh tovaru
 • číslo účtu

7. poskytovateľ IT systému e-shopu ( flox ) IRISOFT, s.r.o.Sídlo firmy: Pod Juhom 6477, Trenčín, SR

 • Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie Vašej objednávky, registrácie a ďalších úkonov na stránke podľa Vašej voĺby
 • meno a priezvisko
 • dodacia adresa
 • fakturačná adresa
 • telefón
 • email
 • ip adresa
 • prihlasovacie heslo

8. orgány finančnej správy (daňový úrad) ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Orient House - Ing. Ervín Kerekeš.

 • Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre splnenie našej zákonnej povinnosti
 • meno a priezvisko
 • fakturačná adresa
 • telefón
 • druh tovaru
 • číslo účtu

9. partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu 

 • spoločnosť Heureka Shopping s.r.o, so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČO: 02387727, vedená Mestským súdom v Prahe, pod spisovou značkou C 218977 v prípade zaradenia do prieskumu zákazníckej spokojnosti Heureka.
 • „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás.
 • Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať." 

10. Poskytovatelia analytických služieb

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko za účelom spracovávania cookies, pre našu online ponuku používame službu spoločnosti Google „Google AdWords" a nástroj „Google Conversion Tracking" spoločnosti
  Google.

 

6. KAM PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

 

7. POSKYTNUTIE A SPRISTÚPNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje kupujúcich tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2) Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o kupujúcich dopravcovi, za účelom dodania tovaru.

3) Prevádzkovateľ internetového obchodu sprístupňuje osobné údaje kupujúcich tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

8. AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných programoch a online aplikáciách:

 • program pre administráciu web stránky (flox)
 • MS Office
 • expedit
 • elektronický podací hárok Slovenskej pošty
 • dpd shipper

 

9. AKO ZABEZPEČÍME OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?  

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

Osobné údaje sú spracúvané na počítačoch, ktoré sú zabezpečené heslom. PC sú zabezpečené antivírovou ochranou. Internetová stránka slúžiaca na prevádzku internetového obchodu je zabezpečená SSL certifikátom.

 

10. AKÉ MÁTE PRÁVA?

Právo na prístup k údajom

 • Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu

 • Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

 • Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu zákazníka,
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo a kontakty sú k dispozícii na internetovej stránke www.uoou.sk

 

11. AKO MÔŽETE TIETO PRÁVA VYKONÁVAŤ?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • odovzdaním alebo zaslaním oznámenia poštou na adresu: Orient House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľovská cesta 57/25, 974 01 Kynceľová, SR

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 

12. Informácie o používaní súborov cookies

Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.

1. Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené komunikáciou medzi touto web stránkou a prehliadačom. Cookies ukladajú naše servery, pomocou prehliadača do vášho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Vďaka cookies naša stránka pri ďalšej návšteve pozná vaše zariadenie.

2. Na čo používame cookies?

Naše servery používajú cookies za účelom skvalitňovania služieb a prispôsobenia obsahu web stránky vašim potrebám a preferenciám. Používame ich najmä na:

a) monitorovanie správneho fungovania webu,

b) skvalitňovanie poskytovaných služieb,

c) rozpoznanie a zjednodušenie používania webu pri opätovnej návšteve,

d) zhromažďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií o vašom prístupe a správaní sa na webe,

e) poskytnutie informácií z okruhu vašich záujmov a potrieb,

f) odporúčanie služby, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a potrebám,

g) remarketing.

Cookies používa takmer každá web stránka. Pri opätovnej návšteve vám pomôžu zapamätať si navštívené stránky a predchádzajúce nastavenia.

Tým, že prehliadate túto web stránku súhlasíte s ukladaním cookies na uvedený účel. Zbierané údaje sú anonymné a nevedú k vašej priamej identifikácii.

3. Aké sú druhy cookies?

Z časového hľadiska používame cookies, ktoré sú dočasné a trvalé.

a) Dočasné cookies sa ukladajú vo vašom zariadení len počas doby trvania návštevy, kým web stránku nezatvoríte.

b) Trvalé cookies sa ukladajú vo vašom zariadení a zostávajú tam až dokým ich nevymažete, resp. neuplynie doba nastavená v prehliadači.

Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookies:

a) Základné cookies, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie web stránky (napr. prihlasovacie údaje);

b) Prevádzkové cookies, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať vaše správanie na web stránke (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);

c) Funkčné cookies, prostredníctvom ktorých môžeme skvalitniť funkčnosť web stránky tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby vám už boli ponúkané.

d) Reklamné cookies, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh vašich záujmov a potrieb a na základe toho vám ponúknuť relevantné služby.

Cookies na reklamné účely používame iba s vašim súhlasom.

4. Ako získavame cookies?

Základné cookies, ktoré nevyhnutne potrebujeme k riadnemu fungovaniu stránky spracúvame bez vášho súhlasu. Ostatné cookies, ktorých spracúvanie nie je nevyhnutné na riadne fungovanie web stránky, spracúvame len s vašim súhlasom.

Súhlas nám môžete dať zakliknutím požadovaných cookies na lište na našej web stánke. Vybrať si pritom môžete, na spracúvanie ktorých cookies nám dáte súhlas a na ktorých nie.

5. Ako odvolať súhlas so spracúvaním cookies?

Vo svojom prehliadači si môžete kedykoľvek zmeniť nastavenie ukladania cookies. Cookies môžete zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe správy cookies nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=cs

Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

6. Cookies tretích strán

Na našej webovej stránke sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. napr. Facebook alebo YouTube.

Preto môžu byť počas prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Podmienky používania súborov cookies si môžete prečítať na ich stránkach.

7. Ako dlho cookies spracúvame?

Cookies uchovávame maximálne po dobu 15 mesiacov. Samotný súhlas na spracúvanie cookies uchovávame po dobu 4 rokov za účelom preukázania splnenia si povinností.

8. Na koho sa obrátiť?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania cookies na našich web stránkach, kontaktujte nás na email objednavky@orienthouse.sk.

 

 

14.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Tieto zásady ochrany osobných údajov platia od 25.05.2018 v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.orienthouse.sk  a www.orienthouse.cz

 • Mandľové telové mlieko 300ml

  Hydratačné mandľové telové mlieko Tot Herba 300ml z prírodných a lokálnych surovín. Vyrobené na Malorke.

  Na sklade

  11,90 €

 • 100% prírodný esenciálny olej Aníz 10ml 6,90 € 50%

  AKCIA LETO

  100% prírodný esenciálny olej Aníz 10ml

  Anízový olej je 100% čistý, prírodný, autentický esenciálny olej, ktorý pôsobí relaxačne, odstraňuje únavu a zlepšuje spánok.

  Na sklade

  3,45 €

  6,90 € Zľava 50%

 • Náhrdelník India 8 18,90 € 50%

  AKCIA LETO

  Náhrdelník India 8

  Ručne vyrobený náhrdelník z Indie, ktorý zaujme jedinečným dizajnom. Krásny šperk, ktorý poteší a skvele doplní Vaše oblečenie.

  Na sklade

  9,45 €

  18,90 € Zľava 50%

 • 100% prírodný esenciálny olej Koncentrácia 5ml 8,90 € 50%

  AKCIA LETO

  100% prírodný esenciálny olej Koncentrácia 5ml

  Zvyšuje koncentráciu, pozornosť a zlepšuje bystrosť mysle. Zvyšuje efektivitu a prispieva k úspešnejšiemu procesu učenia. Pomáha pri psychickom a emocionálnom strese.

  Na sklade

  4,45 €

  8,90 € Zľava 50%

 • Náušnice India 4 9,90 € 50%

  AKCIA LETO

  Náušnice India 4

  Nádherné dizajnové náušnice, ktoré boli ručne vyrobené v Indii. Potešte sa s náušnicami s krásnym dizajnom z kvalitných materiálov.

  Na sklade

  4,95 €

  9,90 € Zľava 50%

 • Šál exclusive vyšívaný 19 99 € 50%

  DOPRAVA ZADARMO

  Šál exclusive vyšívaný 19

  Exkluzívny ručne tkaný šál zo 100% jemnej vlny s krásnym vyšívaným vzorom s rôznymi farbami, kvalitný šál z Kašmíru s rozmerom 70x200cm.

  Na sklade

  49,50 €

  99 € Zľava 50%

 • Náramok India 3 11,90 € 50%

  AKCIA LETO

  Náramok India 3

  Krásny ručne vyrobený náramok z Indie z prírodných materiálov ako kameň, kov, akáciové drevo alebo sklo.

  Na sklade

  5,95 €

  11,90 € Zľava 50%

Otázka

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Potrebujete poradiť?

Sme tu pre Vás.

+421 911 121 441

Kontrolný kód

i
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať